• Plynová kotolňa a plynofikácia RIVIERA Bratislava
 • Plynová kotolňa bitúnok PD Šamorín
 • Plynofikácia obce Báč
 • Plynofikácia časti obce Rohovce
 • Rekonštrukcia ÚK a plynofikácia SPP Bratislava
 • Plynová kotolňa a plynofikácia AB Harvard Bratislava
 • Plynová kotolňa Topcar Bratislava 3,5 MW
 • Modernizácia plynovej centrálnej kotolne Charity Báč
 • Plynová kotolňa Mestský Úrad Šamorín
 • Plyn. kotolňa Polyfunkčný dom Francisciho ul. v Bratislave
 • Teplovod Policajná akadémia Rača v Bratislave
 • Plynofikácia nemocnice kardiovaskulárnych chorôb Kramáre 4 MW
 • Plynofikácia Milex-Scherdinger Bratislava 10 MW
 • Plynofikácia prev. budovy A. Binzel Šamorín
 • Plynová kotolňa Hasičská poisťovňa Bratislava
 • Objekty a výrobné haly Volkswagen Bratislava
 • Plynofikácia Záhorská Bystrica Strmé vršky
 • Plynová kotolňa Nates Šamorín
 • Rekonštrukcia plynovodu Gunduličova Bratislava
 • Plynová kotolňa Samsonite Šamorín
 • Administratívna budova Kuzmányiho v Bratislave
 • Obytné domy Šuleková -Novosadská v Bratislave

a ostatné neuvedené stavby menšieho rozsahu

Obchodné reťazce :

 • OC Kaufland Nové Zámky
 • OC Kaufland Komárno
 • OC Kaufland Banská Bystrica
 • OC Kaufland Michalovce
 • OC Kaufland Košice
 • OC Kaufland Topoľčany
 • OC Kaufland Hlohovec
 • OC Kaufland Levice
 • OC Kaufland Vranov n/Topľou


vodovod, kanalizácia, vykurovanie (do 500 kW), pož. vodovod

OC Tesco Košice
OC Tesco Vranov n/T
OC Tesco Pezinok

vodovod
kanalizácia
vykurovanie
požiarny vodovod

Hotely :

Kotolňa - 0,9 MW
Plynofikácia
Rekonštrukcia 3.,4.,5. a 6.NP:

 • zdravotechnika
 • vykurovanie
 • rozvod chladenia

plynofikácia
ústredné vykurovanie (1 MW)

Vysoká ul., Bratislava vonkajšie siete: vodovod, plyn, kanalizácia vnútorný vodovod kanalizácia plynofikácia vykurovanie kotolne: 1,97MW; 0,5MW

Bytové domy :

vykurovanie
kotolňa – 0,5 MW
plynofikácia

zdravotechnika
vykurovanie
kotolňa – 0,5 MW
plynofikácia

vykurovanie
plynofikácia

vodovod
kanalizácia
plynofikácia
vykurovanie
kotolne: 1,97MW; 1,6MW; 0,5MW

vodovod
kanalizácia
vykurovanie

vodovod
kanalizácia
plynofikácia
vykurovanie
kotolňa – 135kW – 2x

vodovod
kanalizácia
plynofikácia
vykurovanie
kotolne

vodovod
kanalizácia
plynofikácia
vykurovanie
kotolňa – 570kW

vodovod
kanalizácia
plynofikácia
vykurovanie
kotolňa – strojovne

vodovod
kanalizácia
plynofikácia
vykurovanie

Obchod :

vonkajšie siete: vodovod, plyn
kanalizácia
plynofikácia
vykurovanie
rozvod chladenia

vykurovanie
kotolňa – 0,6 MW

verejný a vnútorný vodovod
verejná a vnútorná kanalizácia
plynofikácia
vykurovanie
(2300 m2 podlahové vykurovanie)

vodovod
kanalizácia

vodovod
kanalizácia
plynofikácia
vykurovanie
kotolňa – 1MW

Priemysel :

zdravotechnika
plynofikácia
vykurovanie

zdravotechnika
plynofikácia
vykurovanie

vodovod
kanalizácia
plynofikácia
vykurovanie

zdravotechnika
plynofikácia
vykurovanie

zdravotechnika
plynofikácia
vykurovanie

zdravotechnika
vykurovanie (podlahové – 17 tisíc m2)
plynofikácia
kotolňa (tepelné čerpadlá 4x106kW)

zdravotechnika
vykurovanie
kotolňa 1,5 MW
plynofikácia

Ostatné budovy :

zdravotechnika
vykurovanie
plynofikácia

zdravotechnika
vykurovanie
kotolňa
inžinierske siete

Verejné budovy :

vodovod
kanalizácia
plynofikácia
vykurovanie